Sika T45 15kg Powiększ do pełnego rozmiaru

Sika T45 15kg

378,30 zł

2 Inne produkty w tej samej kategorii:

SikaBond®-T45

Łatwy w aplikacji, pół-elastyczny klej do klejenia całopowierzchniowego posadzek drewnianych

Opis produktu

SikaBond®-T45 jest jednoskładnikowym, pół-elastycznym klejem na bazie poliuretanu.

Zastosowanie

Do przyklejania wszelkiego rodzaju i formatu drewnianych materiałów podłogowych. Szczególnie nadaje się do klejenia elementów posadzek
drewnianych bez pióra i wpustu np. lamparkietu, parkietu przemysłowego i mozaiki. Odpowiedni również do podłóg warstwowych (desek i deszczułek) także do elementów posadzkowych z drewna litego łączonych na pióro – wpust. SikaBond®-T45 nanosi się pacą lub SikaBond® Dispenser-5400.

Właściwości 

- Jednoskładnikowy, gotowy do użycia
- Pół-elastyczny
- Doskonała urabialność, łatwy w rozprowadzaniu, bruzdy po ząbkach packi stabilne
- Wysoka twardość Shore’a A
- Szczególnie przydatny do podłóg drewnianych bez pióra i wpustu oraz podłóg warstwowych
- Odpowiedni przy ogrzewaniu podłogowym
- Kompensuje niewielkie nierówności podłoża

Szczegóły aplikacji

Zużycie Przyklejanie całopowierzchniowe
- 600 ÷ 800 g/m2 przy stosowaniu packi ząbkowanej B3 (zgodnie z instrukcją IVK)
- lamparkiet, mozaika, parkiet przemysłowy
- 750 ÷ 1000 g/m2 przy stosowaniu packi ząbkowanej B6 (=P4) (zgodnie z instrukcją IVK) lub 3/16" x 1/8" x 1/8" – podłogi warstwowe (deski i deszczułki), lamparkiet i mozaiki
- 900 ÷ 1100 g/m2 przy stosowaniu packi ząbkowanej B11 (=P6) (zgodnie z instrukcją IVK), AP 48 lub 3/16" 3/16" 3/16"– podłogi warstwowe (deski i deszczułki)

W przypadku elementów długich i szerokich, zwłaszcza układanych na nierównym podłożu, może zachodzić konieczność stosowania packi o jeszcze większych zębach, aby uniknąć miejsc nie w pełni przyklejonych, „głuchych”. Przyklejanie całopowierzchniowe SikaBond® Dispenser-5400 Szczegóły w Karcie Informacyjnej Produktu SikaBond® Dispenser-5400. Na podkładach pod posadzki zagruntowanych preparatem Sika® Primer MB / Sika® Primer MR Fast zużycie kleju jest mniejsze.
Jakość podłoża Czyste i suche, jednorodne, wolne od tłuszczu, pyłu i luźnych cząstek. Farby, stwardniały zaczyn cementowy i inne warstwy o złej przyczepności muszą być usunięte. Przestrzegać ogólnych zasad wykonania podkładów pod posadzki drewniane.

Przygotowanie podłoża

Beton, zaprawa cementowa
Przygotować mechanicznie (szlifowanie, frezowanie, śrutowanie) i starannie oczyścić odkurzaczem przemysłowym.

Anhydryt, również samorozlewny
Przygotować mechanicznie krótko przed pracami posadzkowymi i starannie oczyścić odkurzaczem przemysłowym.

Asfalt lany zasypany piaskiem
Musi być zagruntowany preparatem Sika® Primer MB / Sika® Primer MR Fast. Zapoznać się z Kartą Informacyjną Produktu.

Płyty drewnopochodne i gipsowo-kartonowe
Przykleić lub przymocować wkrętami do podkładu. Umocowanie płyt musi być pewne i trwałe. W przypadku podkładów pływających, należy zasięgnąć porady.

Inne przypadki
Należy zasięgnąć porady u przedstawiciela Sika® Poland. SikaBond®-T45 może być stosowany bez gruntowania na podłożach wykonanych z betonu, zaprawy cementowej, anhydrytu, płyt wiórowych i płytek ceramicznych. Przy podłożach asfaltowych zasypanych piaskiem, betonowych i z zaprawy cementowej o zbyt wysokiej wilgotności, w przypadku renowacji, kiedy na podłożu są resztki starego kleju oraz w przypadku podłoży mechanicznie słabych należy stosować Sika® Primer MB / Sika® Primer MR Fast w sposób zgodny z Kartą Informacyjną Produktu.

Warunki aplikacji
Temperatura podłoża:  W czasie układania i aż do pełnego utwardzenia kleju temperatura podłoża ma wynosić powyżej +15°C a w przypadku ogrzewania podłogowego poniżej +20°C.
Temperatura otoczenia Temperatura w pomieszczeniu powinna wynosić od +15°C do +35°C.

Dopuszczalna wilgotność podłoża
- 2,0% metodą karbidową dla podłoży betonowych i z zaprawy cementowej
- 0,5% metodą karbidową dla podłoży anhydrytowych
- 3-12% metodą karbidową dla podłoży ze skałodrzewu, zależnie od zawartości substancji organicznych

Dopuszczalna wilgotność podłoża przy ogrzewaniu podłogowym:
- 1,8% metodą karbidową dla podłoży betonowych i z zaprawy cementowej
- 0,3% metodą karbidową dla podłoży anhydrytowych
- 3-12% metodą karbidową dla podłoży ze skałodrzewu, zależnie od zawartości substancji organicznych

Wilgotność względna powietrza: Minimum 40% / Maksimum 70%.

Sposoby aplikacji/narzędzia

Przyklejanie całopowierzchniowe
SikaBond®-T45 jest nakładany na właściwe przygotowane podłoże bezpośrednio z wiaderka i rozprowadzany równomiernie przy pomocy packi zębatej. Elementy posadzki należy silnie docisnąć tak, aby cała ich dolna powierzchnia miała styk z klejem. Następnie elementy dosunąć do siebie przy użyciu młotka i klocka. Wiele gatunków drewna wymaga ponownego, silnego dociśnięcia do podłoża. Przy ścianach należy zostawić szczelinę o szerokości 10-15 mm.

Przyklejanie całopowierzchniowe SikaBond® Dispenser-5400
SikaBond®-T45 nanieść na przygotowane podłoże za pomocą SikaBond® Dispenser-5400. Elementy posadzki należy silnie docisnąć tak, aby cała ich dolna powierzchnia miała styk z klejem. Następnie elementy dosunąć do siebie przy użyciu młotka i klocka. Wiele gatunków drewna wymaga ponownego, silnego dociśnięcia do podłoża. Przy ścianach należy zostawić szczelinę o szerokości 10-15 mm. Szczegóły aplikacji w Karcie Informacyjnej SikaBond® Dispenser-5400. Zabrudzenia powierzchni posadzki klejem należy natychmiast usuwać czystą szmatką lub, jeśli konieczne, szmatką zwilżoną w Sika®Remover-208 lub Sika® TopClean-T. Wcześniej należy sprawdzić, czy dany zmywacz nie zmienia wyglądu drewna. Sposób wykonania posadzki ma być zgodny z wymaganiami określonymi przez producenta materiału posadzkowego oraz wymaganiami podanymi w normach i przepisach.

Czyszczenie narzędzi

Sprzęt i narzędzia należy oczyścić bezpośrednio po aplikacji za pomocą Sika® Remover-208 / Sika® TopClean-T. Związany materiał można usunąć tylko mechanicznie. Informacje o czyszczeniu i utrzymaniu SikaBond® Dispenser-5400 w Karcie Informacyjnej Produktu.

Uwagi do stosowania

SikaBond®-T45 może być stosowany tylko przez pracowników doświadczonych w tego typu pracach. Dla łatwiejszego stosowania kleju zaleca się jego temperaturę powyżej +15°C. Do prawidłowego utwardzania niezbędna jest odpowiednia wilgotność powietrza. Posadzki w pomieszczeniach narażonych na wilgoć od strony podłoża, np. w piwnicach, wymagają wcześniejszego wykonania tymczasowej bariery przeciwwilgociowej Sikafloor® EpoCem® i aplikacji materiału Sika® Primer MB / Sika® Primer MR Fast. Szczegóły podane są w Kartach Informacyjnych tych wyrobów. W przypadku materiałów posadzkowych poddanych obróbce chemicznej (np. amoniakiem, bejcą lub środkami konserwującymi) oraz gatunków drewna o dużej zawartości związków oleistych stosowanie SikaBond®-T45 wymaga pisemnej zgody Działu Technicznego. Kleju nie można go stosować do polietylenu, polipropylenu, teflonu i niektórych plastyfikowanych tworzyw sztucznych. W razie konieczności, wykonać wcześniej próby. Niektóre preparaty do gruntowania mogą obniżyć przyczepność kleju. Zaleca się wykonanie prób. SikaBond®-T45 nie nadaje się do bezpośredniego klejenia na szkliwione lub stare płytki ceramiczne. W takim przypadku należy stosować inne odpowiednie produkty Sika jak np.: SikaBond® T52 FC / SikaBond® T-54 FC, SikaBond®-T55, SikaBond® AT-82 lub SikaBond® AT-84 SikaBond®-T45 jest klejem do drewna. Gdy układana jest podłoga drewniana bez pióra i wpustu np. mozaika należy zwrócić uwagę aby klej nie został wyciśnięty w szczelinę pomiędzy elementami podłogi. Jeżeli może dojść do bezpośredniego kontaktu kleju z jakimikolwiek później nanoszonymi materiałami jak np. powłokami doszczelniającymi, zawsze przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić zgodność kleju i powłoki. Nie mieszać i nie narażać nieutwardzonego SikaBond®-T45 na kontakt z substancjami mogącymi reagować z izocyjanianami, zwłaszcza z alkoholem, który często jest składnikiem rozpuszczalników, rozcieńczalników, środków czyszczących i preparatów antyadhezyjnych. Taki kontakt może prowadzić do przerwania lub zaburzenia procesu sieciowania materiału.

Producenci